FREDRIKSHALD SIKKERHET

Fredrikshald Sikkerhet er et vakt- og sikkerhetsfirma som holder til i Halden. Vi leverer vakt- og sikkerhetstjenester til bedrifter og private. Vi har tillatelse fra politiet til å utøve vaktvirksomhet i følgende politidistrikter: Østfold, Oslo, Follo og Asker og Bærum. Vi har også polititillatelse til å bruke sivile vektere. I tillegg til å drive med vaktvirksomhet driver vi også med salg, service og kontroll av brannvernutstyr, førstehjelpsutstyr, personlig sikkerhetsutstyr, overvåkningsutstyr og alarmer.