FREDRIKSHALD SIKKERHET

Førstehjelp

Vi selger det meste av førstehjelpsutsyr - alt fra hjertestartere til plaster. Vi kan også gjennomføre en risikoanalyse, som forteller deg hva du må og bør ha av førstehjelpsutstyr. Denne analysen er fin å ha i ditt HMS-system. I tillegg kan vi leie ut en del førstehjelpsutstyr til fester og arrangementer.

 Les mer

Brann

Vi forhandler slukkeutsyr, verneutstyr, røykvarslere og alarmer. I tillegg kan vi utføre kontroll og service på ditt utstyr.

Les mer

Personsikkerhet

Vi selger forskjellig utstyr som brukes av vakt- og sikkerhetspersonale, som håndjern, beskyttelsesvester, hansker, tasker, lykter m.m.